Про створення
Добровільної системи класифікації та сертифікації послуг у сфері туризму «УкрКЛАСТУР»

У зв’язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» та відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» припинено дію державної системи сертифікації. У той же час дія Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року №124-VIII не поширюється на обов’язкову оцінку відповідності послуг, як зазначено у п.3 ст.2 цього Закону.

Щоб ліквідувати цей пробіл в законодавстві Київський національний торговельно-економічний університет створив систему «УкрКЛАСТУР» - добровільну систему класифікації та сертифікації послуг у сфері туризму, положення про яку  затверджено Наказом КНТЕУ від 07.03.2018 №893.  Органом добровільної сертифікації в цій системі на даний час є орган сертифікації Науково-технічного центр сертифікації продукції, послуг та систем якості» (далі – ОС НТЦ СПП) - структурний підрозділ КНТЕУ.

ОС НТЦ СПП працює в сфері сертифікації послуг у сфері туризму: послуг з тимчасового розміщення, харчування та послуг перукарень вже 17 років. Тільки за останні 5 років ОС НТЦ СПП сертифікував 693 об’єкти та за його поданням видані свідоцтва про присвоєння категорії більш ніж 90 готелям та іншим засобам розміщення серед 253 українських засобів розміщення, які отримали свідоцтва.

Ми приймаємо заявки на сертифікацію та присвоєння категорії як від юридичних так і фізичних осіб, що надають послуги у сфері гостинності – послуги з тимчасового розміщення, харчування та послуги перукарень.

Стандартизація, сертифікація та категоризація в туризмі надає можливість споживачу туристичних послуг отримати своєчасну та достовірну інформацію про безпечність та якість послуг, що надаються суб’єктами туристичної діяльності у сфері гостинності, а також чітко позиціонувати своє підприємство на ринку туристичних послуг.

Наші фахівці нададуть Вам методичні рекомендації у питаннях законодавства у сфері туризму, зокрема: категоризації об’єктів туристичної інфраструктури та підготовки до проведення робіт із категоризації засобів розміщення.

Ми відкриті до співпраці.