Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельно-економічного університету (далі – Науково-технічний центр) призначений органом з сертифікації на виконання робіт з сертифікації послуг в Системі сертифікації УкрСЕПРО, з присвоєнням реєстраційного номера № UA.P.088 та включено до Реєстру державної системи сертифікації призначеного органу.

           Науково-технічний центрздійснює свою діяльність відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.06.2014 № 759 «Про призначення та уповноваження органів із сертифікації в державній системі сертифікації» та ДСТУ 3411:2004«Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання  повноважень на діяльність у системі», а також Положення про Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельно-економічного університету, затвердженого ректором КНТЕУ.

           Багаторічний досвід роботи з оцінки відповідності послуг у сфері гостинності в Україні, наявність висококваліфікованого персоналу надає змогу швидко та якісно провести роботи з сертифікації та оцінки відповідності послуг у сфері туризму.

                                        Швидке та якісне виконання робіт, доступна ціна.

Проведення робіт з сертифікації здійснюється відповідно до  порядків, затверджених Міністерством  економічного розвитку і торгівлі України, а саме :

- «Порядок сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та оцінювання відповідності засобу розміщення вимогам до категорії»;

- «Порядок сертифікації послуг харчування»;

- «Порядок сертифікації послуг перукарень».

Науково-технічний центр, засновником якого є Київський національний торговельно-економічний університет, має перевагу серед інших органів з сертифікації, оскільки персонал Центру бере участь у роботі кафедр університету, у розробці нормативних документів у складі технічного комітету стандартизації ТК-118.

Завдяки компетентному персоналу та його практичному досвіду по виконанню робіт з сертифікації, Науково-технічний центр  гарантує споживачам, що об’єкти туристичної інфраструктури, які мають виданий Центром сертифікат відповідності, забезпечують якісні послуги, безпеку життя та здоров’я споживачам, а також збереження їхнього майна, комфортне обслуговування, якісне харчування, доброзичливість персоналу.

Фахівці Науково-технічного центру нададуть Вам консультації з питань законодавства у туристичній сфері щодо сертифікації та категоризації об’єктів туристичної інфраструктури, підготовки та проведення зазначених робіт.